Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Tư liệu ngôn ngữ (Sách)
Thông tin mô tả: Vật lý đại cương : Dùng cho các trường đại học khối công nghiệp. T.1 : Cơ - nhiệt / C.b : Lương Duyên Bình,...[và những người khác]
Hà Nội : Giáo dục, 1997
267tr : hình vẽ: 21cm
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
TV HV HN: G [ Rỗi ]  Sơ đồ
VG/15201-500
Tổng số bản: 300
Số bản rỗi: 184 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  Lịch
 
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận