THƯ VIỆN HỌC VIỆN CNBCVT
 • Tổng số biểu ghi :   9000
 • Tổng số xếp giá:   41488
 • Tổng số biểu ghi ấn phẩm định kỳ:   46
 • Những ấn phẩm mới có trong thư viện:
  Xem thêm...
  5   ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong   365 ngày qua:
  STTNhan đề
  1 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối ... (258)
  2 Bài tập toán cao cấp. T.1: Đại số và hình học giải tích / Nguyễn Đình Trí, T... (56)
  3 Giáo trình marketing căn bản / Nguyễn Thượng Thái (54)
  4 Giáo trình hệ điều hành / Từ Minh Phương (54)

  GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU TRÊN OPAC

  1. Giới thiệu chung

  Trên trang chủ OPAC hiển thị các thông tin cơ bản như:

  - Số lượng tài liệu trong CSDL,

  - Các tài liệu được cập nhật mới nhất / tài liệu được mượn nhiều nhất trong năm;

  - Trang cá nhân để cá nhân hóa thông tin của từng bạn đọc (xem tình trạng mượn, yêu cầu mượn, tài liệu đặt chỗ, tài liệu mới về Thư viện theo lĩnh vực quan tâm...);

  - Các dịch vụ trực tuyến như: Tra cứu thông tin thư mục tới các thư viện trên thế giới (Z3950); Mượn liên thư viện (ILL);

  - Các dịch vụ hỗ trợ:  lưu kết quả tra cứu trong phiên làm việc, trợ giúp, góp ý cho thư viện...

  - Các giao diện tìm kiếm tài liệu từ tìm kiếm chung đối với tất cả các loại hình tài liệu đến từng loại tài liệu riêng biệt đặc biệt

  2. Hướng dẫn tra cứu

  Giao diện chung: tìm kiếm trên tất cả các loại hình tài liệu có trong thư viện theo các trường lọc sẵn: Nhan đề, tác giả, từ khóa, chủ đề hoặc một biểu thức tìm bất kỳ

  Giao diện riêng cho từng loại hình: chọn Sách / Bài trích / Báo, tạp chí /Luận án ... để nhập 1 hoặc nhiều biểu thức tìm theo các trường có sẵn ,

  - Giới hạn kết quả tìm trong phạm vi 1 thư viện trong cửa số chọn Thư viện

  - Sắp xếp kết quả tìm theo tiêu chí trong cửa sổ  chọn Sắp xếp theo- Quy định số lượng bản ghi hiển thi trên mỗi trang kết quả trong cửa sổ Giới hạn

  - Giới hạn/mở rộng phạm vi tìm kiếm: sử dụng giao diện "Tìm kiếm nâng cao"

  Duyệt đề mục: hỗ trợ tìm kiếm theo từng đề mục: Tác giả, Từ khóa,  Nhà xuất bản, Nhan đề, Tiêu đề đề mục (chủ đề);

  Trong mỗi đề mục có chứa nhiều mục từ được sắp xếp theo thứ tự a,b,c trong bảng chữ cái → chọn một vần chữ cái tương ứng với vần tên tài liệu định tìm→  Số lượng mục từ hiển thị trong vần chữ cái đã chọn tương ứng với số lượng tên tài liệu có trong CSDL;  Số trang kết quả hiển thị tương ứng với số lượng mục từ / tên tài liệu có trong mỗi đề mục,

  Ví dụ: tìm nhan đề tài liệu có chứa cụm từ “ô nhiễm môi trường”, chọn đề mục Nhan đề → chọn vần Ô → vần Ô có 1 trang, chứa 11 mục từ tương ứng với  11 tên tài liệu, tích vào tên nhan đề cần xem để mở xem các thông tin thư mục của tài liệu;

  Các đề mục khác cũng có cách xem tương tự;

  Chuyên ngành /môn học: Hỗ trợ tìm kiếm tài liệu theo từng ngành/chuyên ngành/môn học:

  - Chọn trường tìm kiếm (ngành/chuyên ngành/môn học) →  chọn biểu thức tìm tương ứng trong danh mục lọc sẵn → tick vào tìm kiếm;

  Có thể kết hợp tìm nhiều ngành/môn học với nhau bằng cách sử dụng toán tử AND, OR, NOT;

    AND:  Kết hợp giữa 2 hoặc 3 yếu tố tìm trên cùng một kết quả

    OR: Giới hạn kết quả giữa 2 yếu tố tìm (hoặc là A hoặc là B) trên cùng  một kết quả

    NOT: Loại trừ yếu tố tìm trên trang kết quả, chỉ đưa ra kết quả tìm của yếu tố A mà không có yếu tố B…

   

   

  Powered By Libol6.0
   
  m:
  Trang bạn đọc
  Số th:
  Mật khẩu:
  [Đặt mật khẩu] [Quên mật khẩu]
  LỊCH LÀM VIỆC:   2/  2020
  CN Mon Tue Wed Thu Fri Sat
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  Kho:
  Z39.50
  Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến
  Góp ý
  Đóng góp ý kiến cho thư viện